05.05.2020
Riihimäki
95E10
1,274
05.05.2020
Tampere
95E10
1,224
05.05.2020
Turku
95E10
1,266
05.05.2020
Turku
95E10
1,199
05.05.2020
Turku
95E10
1,258
05.05.2020
Turku
95E10
1,284
06.05.2020
Harjavalta
95E10
1,204
06.05.2020
Heinola
95E10
1,274
07.05.2020
Kotka
95E10
1,278
07.05.2020
Heinola
95E10
1,269
07.05.2020
Kuopio
95E10
1,219
08.05.2020
Muhos
95E10
1,229
08.05.2020
Helsinki
95E10
1,279
08.05.2020
Helsinki
95E10
1,239
08.05.2020
Helsinki
95E10
1,251
08.05.2020
Helsinki
95E10
1,289
08.05.2020
Jämsä
95E10
1,267
08.05.2020
Luoto
95E10
1,277
08.05.2020
Turku
95E10
1,249
08.05.2020
Turku
95E10
1,254