28.07.2019
Seinäjoki
95E10
1,584
28.07.2019
Ei
95E10
1,513
28.07.2019
Ei
95E10
1,543
28.07.2019
Äänekoski
95E10
1,599
28.07.2019
Lahti
95E10
1,549
28.07.2019
Juva
98E05
1,648
28.07.2019
Juva
95E10
1,568
28.07.2019
Kouvola
Diesel
1,419
28.07.2019
Heinola
95E10
1,564
28.07.2019
Kouvola
98E05
1,659
28.07.2019
Lahti
95E10
1,489
28.07.2019
Laukaa
95E10
1,592
28.07.2019
Laukaa
98E05
1,682
28.07.2019
Laukaa
Diesel
1,392
28.07.2019
Forssa
95E10
1,572
28.07.2019
Forssa
98E05
1,662
28.07.2019
Forssa
Diesel
1,372
28.07.2019
Helsinki
95E10
1,519
28.07.2019
Helsinki
98E05
1,609
28.07.2019
Helsinki
Diesel
1,344