07.05.2019
Espoo
95E10
1,604
12.07.2019
Ei
Tuntematon
1,499
07.05.2019
Kirkkonumm
95E10
1,579
12.07.2019
Ei
Tuntematon
1,529
08.04.2019
Ei
Tuntematon
1,709
07.05.2019
Espoo
95E10
1,564
19.04.2019
Oulu
95E10
1,63
07.05.2019
Espoo
95E10
1,504
14.06.2019
Vantaa
Diesel
1,327
18.03.2019
Tampere
Diesel
1,529
12.07.2019
Ei
Tuntematon
1,489
12.07.2019
Ei
Tuntematon
1,529
07.05.2019
Janakkala
95E10
1,649
12.07.2019
Ei
Tuntematon
1,529
12.07.2019
Ei
Tuntematon
1,339
07.06.2019
Lahti
95E10
1,545
07.06.2019
Lahti
95E10
1,625
14.06.2019
Tuusula
Diesel
1,309
06.02.2019
Paimio
Diesel
1,344
12.07.2019
Ei
Tuntematon
1,319